Chính Sách Đổi Trả

Quy định về đổi trả máy:

Trong 7 ngày đầu quý khách được đổi máy miễn phí 

( chỉ được đổi máy bằng giá trị hoặc cao hơn, chỉ phải bù phí chênh lệch nếu quý khách đổi máy có giá trị cao hơn)

–Phí đổi máy sau 7 ngày–

+ Từ ngày thứ 8 tới ngày thứ 14:  – 10% giá trị máy

+ Từ ngày thứ 15 tới ngày thứ 30:  – 20% giá trị máy

+ Từ ngày thứ 31 tới ngày thứ 60:  – 30% giá trị máy

+ Từ ngày thứ 61 tới ngày thứ 90:  – 40% giá trị máy

+ Sau 90 ngày: Định giá và thỏa thuận theo giá thị trường

0/5 (0 Reviews)